Ewangeliczny Kościół Chrystusowy w Kutnie
biblia     Słowo Twoje Jest pochodnią nogom moim, I światłością ścieżkom moim.  Psalm 119,105
ppp
KOPERTA

Ewangeliczny Kościół Chrystusowy
99-300 Kutno ul. Grunwaldzka 3
Nabożeństwa Niedziela 10.30 Środa 18.00
Prezbiter: Piotrowski Karol; tel. 
662 917 105
e-mail: ekch.kutno@wp.pl

Zapraszamy do kontaktu...Pomoc Duchowa...

Powrót