EZB - Historia

Historia

Pod koniec XIX wieku w Szwajcarii działała przy najliczniejszym Kościele Ewangelicko – Reformowanym organizacja charytatywna pn.Błękitny Krzyż. Była nastawiona szczególnie na niesienie pomocy duchownej i materialnej alkoholikom i ich rodzinom. W zasięgu jej działania znajdowali się przede wszystkim ubodzy rolnicy z gór, głównie w kantonie Bern, którzy przepijali ciężko zarobione pieniądze w knajpach doprowadzając swoje rodziny do nędzy. Jednym z pracowników Błękitnego Krzyża był Fritz Berger. W roku 1899 doznał on nawrócenia od Boga i nowonarodzenia oraz uwolniony został od swoich grzechów i od alkoholizmu. W 1909 roku wraz z przyjaciółmi założył Ewangeliczny Związek Braterski. Na ewangelizacjach głosił wyzwolenie od grzechów i pełne zwycięstwo Chrystusowe w życiu chrześcijan. Zachęcał wszystkich do studiowania Biblii i naśladowania Jezusa Chrystusa. Pierwsze nabożeństwa odbywały się wyłącznie w domach prywatnych, a duże ewangelizacje w wynajętych salach. Z biegiem czasu zaczęto budować lub też nabywać domy Domy Modlitwy powstających zborów. Największy Dom Modlitwy w Szwajcarii znajduje się w Stefisburgu w kantonie Bern i może pomieścić około 5 tysięcy osób. Podczas konferencji, które odbywają się w lipcu stawiane są dodatkowo duże namioty. Ewangeliczny Związek Braterski szybko rozrastał się na inne kantony, w końcu objął całą Szwajcarię, a w latach 30-tych również Niemcy Południowe. Poza Szwajcarią, Zbory Ewangelicznego Związku Braterskiego znajdują się w Anglii, Niemczech, Austrii, Rumunii, Australii, Ameryce Południowej, Afryce i Kanadzie. Od 1954 roku głównym terenem pracy Misyjnej jest Nowa Gwinea, gdzie w sumie wyjechało setki misjonarzy z rodzinami, zorganizowano tam ośrodki medyczne, szkoły i prowadzone są inne działania charytatywne, lecz przede wszystkim ewangelizacyjne co zaowocowało setkami powstałych Zborów. W chwili obecnej Ewangeliczny Kościół Braterski w Papui Nowej Gwinei jest samodzielny i przerósł zarówno ilością Zborów jak też wierzących swój macierzysty w Szwajcarii. Mimo to nadal pracują tam misjonarze nad zakładaniem nowych Zborów, prowadzeniem Szkoły Biblijnej, która wychowała wielu braci do pracy ewangelizacyjnej. Zbory Nowogwinejskie posiadają kilkuset już swoich etatowych pracowników. Misjonarzy przygotowuje stacjonarna Szkoła biblijna w siedzibie Ewangelicznego Związku Braterskiego w miejscowości Herblingen niedaleko Berna, zaś praktykę niezbędnego języka angielskiego odbywają studenci w Londynie we własnym centrum misyjnym. W Polsce założycielem był kaznodzieja Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, Ludwik Skworcz. W 1981 roku przebywał w Locarno, w Szwajcarii. Został tam skierowany przez Radę Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego na wypoczynek po przebytej i bardzo wyniszczającej chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Przebywał w Sanatorium Światowej Rady Kościołów. Pojechał w zastępstwie Prezb. Edmunda Zielińskiego, ówczesnego przełożonego II Zboru w Poznaniu, a późniejszego Sekretarza EZB i kaznodzieję Zboru w Poznaniu. W czasach komunistycznych Pan Bóg dopomógł w ciągu dwóch tygodni załatwić wszystkie formalności co graniczyło z cudem. Pod koniec pobytu skontaktował się z rodziną, której wyraził wdzięczność za przysłaną paczkę. Jak się okazało byli oni wiernymi Ewangelicznego Związku Braterskiego. Ostatnie dni pobytu w Szwajcarii brat Skworcz spędził u nich i był na kilku nabożeństwach. Krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego skierowano do Polski pierwszy transport z pomocą charytatywną z Ewangelicznego Związku Braterskiego. Przez kilka kolejnych lat odwiedzał Szwajcarię już nie na wypoczynek lecz do pracy w Domu opieki dla nieuleczalnie chorych w pobliżu kantonalnego miasta Aarau. Za zarobione pieniądze i dzięki pomocy brata J. Bochenka z USA zakupił w Szczecinku część nieruchomości, która później została zakupiona w całości i przystosowana do funkcji siedziby Ewangelicznego Związku Braterskiego oraz na Dom Modlitwy dla miejscowego Zboru. W międzyczasie założył na Pomorzu Zachodnim kilka zborów. W 1986 roku wraz ze współpracownikami złożył wniosek w Urzędzie d/s Wyznań o zarejestrowanie Ewangelicznego Związku Braterskiego. 12 listopada 1987 roku uzyskano zgodę na oficjalne prowadzenie działalności ewangelicznej na terenie całego kraju. Ewangeliczny Związek Braterski zakupił kilka domów Modlitwy, m.in. w Białogardzie, Poznaniu, Barwicach, Turku i w Kołobrzegu. Ten ostatni pełni w okresie ferii szkolnych funkcję Domu Wczasowo-Wypoczynkowego dla Dzieci i Młodzieży. Ewangeliczny Związek Braterski wielokrotnie wspierał pomocą różne organizacje charytatywne przekazując im otrzymaną w darze odzież. Również sam dostarczał ją szkołom i szpitalom. W latach 90-tych szczególnie intensywnie pracowano w Ośrodkach Monarowskich, wśród bezdomnych alkoholików, a także osób zwolnionych z zakładów karnych co zostało docenione przez władze dawnego woj. koszalińskiego w szczególny sposób przyznając medal zasłużonym dla województwa koszalińskiego. Praktyka nabrana w Ośrodkach Monaru, które zostały przeniesione do innych województw, została wykorzystana od 2003 roku w Zakładach Karnych, gdzie pracuje kilku ewangelistów. Ponadto jest kontynuowana praca w Ośrodkach Monaru. Osiągają dobre wyniki pracy, dlatego w najbliższym czasie chcą swoją działalność przenieść na inne ośrodki. Ewangeliczny Związek Braterski zajmuje się rozpowszechnianiem literatury, zwłaszcza Biblii, której w latach 1987 – 1992 rozpowszechniono ponad 20 tys. egzemplarzy. Prace organizuje i dozuje Rada Starszych wybierana z grona Prezbiterów Ewangelicznego Związku Braterskiego co 5 lat, ona też załatwia wszystkie sprawy administracyjno – gospodarcze w terenie przez swych przedstawicieli lub Prezbiterów Zborów, których też powołuje na podstawie Słowa Bożego znajdując do tej społecznej służby uzdolnionych Braci, których dokształca się w Szkole Biblijnej prowadzonej systemem zaocznym.

Od roku 2012 lokalne Zbory przyjęły nazwę Ewangeliczny Kościół Chrystusowy co Zostało zatwierdzone w Statucie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ( Natomiast nazwa całej społeczności pozostała niezmieniona ze względu na uznanie jakie posiada w społeczeństwie

Lokalne Zbory

 
Nasze Społeczności

 d

78-400 Szczecinek

ul. Mickiewicza 18

Niedziela  10.30 – 12.30 ,  Szkółka Biblijna 11.30

Środa, 17.30

 

78-100 Kołobrzeg

ul. Bzów 18

Niedziela  15.00

Środa 18.00

78-200 Białogard

ul. Leśna 10

Niedziela  11.00

Poniedziałek 18.00

 

64-920 Piła

ul. Serbska 1

Niedziela 15.00

Środa  18.00

 

62-700 Turek

ul. Ogińskiego 10

I i III Sobota 16.00

II i IV Niedziela 10.30

 f

78-460 Borne Sulinowo -DPS

ul. Szpitalna 5

Czwartek  17.30

 

78-600 Wałcz

ul. Okulickiego 12

I Piętro Sala Konferencyjna

I i III Niedziela 15.00

II i IV Niedziela 11.00

Wtorek 18.00

 

41-200 Sosnowiec

ul. Sadowa 10

Niedziela 10.00

Czwartek  17.00

 

99-300 Kutno

ul. Grunwaldzka 3

Niedziela 11.00

Środa 18.00

 

78-331 Rąbino

Rąbinko 8

Czwartek 17.30

 

Radacz 12b

78-445 Silnowo

Czwartek 17.30

 

Chojnice

89-502 Raciąż-Lubierzyn

Niedziela 11.00

 

34-115 Ryczów

ul. Jana Pawła II  5

I i III Sobota 17.00

 

Światło w Więzieniu-cotygodniowa Misja w Zakładach Karnych

poniedziełek  O-Z  Opatówek  15.00

poniedziałek Z-K Stare Borne  16.30

poniedziałek O-Z Dobrowo -15.00

 

Środa  – Z-K Czarne III grupy  13.45 – 18.00

Czwartek  -  Z-K Koszalin  14.00

Piątek – Z-K Szczecinek  9.30

 

 

 

Dom Filemona

78-446 Silnowo, Radacz 12 b

Nauczanie Biblijne dla dzieci i młodzieży

piątek, godz.16.00 - 18.00

Wypożyczalnia książek chrześcijańskich - niezależna pomoc i chrześcijańskie poradnictwo dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i ich rodzin

/terminy po uzgodnieniu telefonicznym/ 094 37 42 907

Praca nad uzależnionymi na terenie całego kraju.

www.ezb-szczecinek.pl

Życie Zborów
Wspólnota, Łamanie Chleba, Modlitwa Dz. Ap. 2,42b
Kościół Powszechny:
Duchowa Społeczność wszystkich wierzących, odrodzonych ludzi Jan 3,3 bez względu na wyznanie, rasę, narodowość, którzy pochodząc z różnych społeczności są własnością Pana Jezusa i należą do Kościoła, którego On jest Głową I Pt. 2,5-10 Kol. 1,18
Obrzędy:
Chrzest przez zanurzenie w wieku świadomym Rz. 6,4 Wieczerza Pańska pod postaciami chleba i wina I Kor. 11,23-32 Błogosławieństwo małżonków Ef. 5,31-32 Błogosławieństwo dzieci Mar. 10,13-16 Chrześcijański pogrzeb Kaz. 12,7 Nabożeństwa, Ewangelizacje,
Godziny Biblijne:
Katecheza dzieci i młodzieży, oraz zorganizowany czynny wypoczynek letni i zimowy. Własny Ośrodek w Kołobrzegu. Praca nad uzależnionymi w ośrodkach leczenia. Pomoc w programie zdrowienia. Porady i pomoc duszpasterska. Pomoc charytatywna.
Nasz wygląd zewnętrzny:
V Moj. 22,5; Rz. 12,2; I Kor. 11,14-15; 1 Tm. 2,8-10; I Pt. 3,3-5
www.ezb-szczecinek.pl

Nauka

k
Soli Deo = tylko Bóg, II Mj. 20.2-5
Sola Scriptura = tylko Pismo Święte jedynym wykładnikiem wiary i moralności II Tym. 3,16-17
Sola Gratia = zbawienie tylko z wiary przez Łaskę Bożą Ef. 2.8. WIARA JEDYNIE ZE SŁUCHANIA SŁOWA CHRYSTUSOWEGO Rz. 10,17 Wystarczająca Moc Ofiary Chrystusowej Hebr. 9. 26, 10. 10

Doktryny:
Wierzymy, w Trójjedynego Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego Mt 3,16; I Jn. 5,7-8 W narodzenie, życie i śmierć Pana Jezusa w celu odkupienia rodzaju ludzkiego i Jego zmartwychwstanie dla usprawiedliwienia wierzących. Mt 2,1; I Tm. 1,15; Rz. 4,25; I Kor. 1,30 W jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście, a także życie wieczne sprawiedliwych i wieczne potępienie bezbożnych Dz. Ap. 1,11; I Tes. 5,13-18; II Tes. 1,7-9 i inne.
Podstawa Wiary:
Nauka Apostolska Dz. Ap. 2,42a, i listy Apostolskie.
Kim jesteśmy i jak siebie nazywamy:
dziećmi Bożymi, braćmi i siostrami I Jn. 3,1; Rz. 12,1; 16,1
Duchowni: Prezbiterzy ,Ewangeliści ,Kaznodziejowie

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form